23 10 2010

YUNUS EMRENİN ÖZLÜ SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

YUNUS EMRENİN ÖZLÜ SÖZLERİ

 

” İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir ”

” Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir. “

” Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. “

” Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

“Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakka zor gelmez..”

“Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam!”

“Ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim

Gönül kitabından okur, eline kalem almadı.”
“Bundan dahı virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl

Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ-i çün.”

“Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar kılalı

 Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.”

YUNUS EMRENİN ŞİİRLERİ

 
BEN YÜRÜREM YANE YANE

Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane
Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi
Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram
Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi
Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni
Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem
Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi
Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem
Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Akıl : Akıllı
Divane : Deli, Meczup
Melül : Elem
 

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDiM

Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.
Ben gelmedim da'vi için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim
Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
Yunus Emre aşık olmuş, ma'şuka derdinden olmuş
Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

bezirgan: Tüccar
mata : Mal,erzak
dav'i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava.
sev'i : Sevgi
eşruk : Sarhoşluk
devşuruben : Kaldırıp
bitmek : Kavuşmak
maşuk : Allah (aşık olunan)

DİLSİZLER HABERİN

Dilsizler haberin kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözü, can gerek anlayaşı
Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası
Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu
Her taş altında gizli, bin imran oğlu MUSİ

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

di˜rlik: Hayat
imran oğlu MUSİ : MUSA peygamber

 

SEVELİM SEVİLELİM

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen
Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz
 
forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc
Mani : Anlam

 

DERTLİ DOLAP

Dolap niçin inilersin, Derdim vardır inilerim
Ben Mevlaya Aşık oldum, Onun için inilerim
Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap
Böyle emreyledi CALAP, Derdim vardır inilerim

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Beni bir dağda buldular, Kolum kanadım kırdılar
Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim
Ben bir dağın ağacıyım, Ne tatlıyım ne Acıyım
Ben Mevlaya duacıyım, Derdim vardır inilerim

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Şol dülgerler beni yondu, her azam yerine kondu
Bu iniltim Haktan geldi, Derdim vardır inilerim
Yunus burda gelen gülmez, Kişi muradına ermez
Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vardır inilerim.

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

CALAP : Allah

 

AŞK KİTABIN OKURUZ

Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise, hakikatte asidir

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Şeriat haberini şerh ile eydem işit
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
Deniz mevci kat olsa, tahta uşanasıdır

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır
Biz talib-i ilimleriz, aşk kitabın okuruz
Calap müderris bize, aşk hod medresedir

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Harcısı : Uygunu
Has : Güzel
Şeriat : Kuranın Dışsal, açık anlamı
Şerh : Açıklama
Eydem : Söyleyim
Hakikat : Kuranın gizli anlamlarının bilindiği makam
Muhkem : Kuvvetli
Mevc : Dalga
Kat : Kesme
Uşanmak : Kırılmak
Kafir : İnkar eden, gerçeği örten
Şer'in : Şeriatın
Evliya : Hak dostu,Hakiki dindar
Talib-i ilim : İlim öğrenen
Hod : Kendi, zaten
 

AŞK MAKAMI

Aşk makamı al˜ ır, aşk kadim ezelidir
Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
Diyen o, işiten o, gösteren o
Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir

forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur
 
forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc forum.vatan.tcforum.vatan.tcforum.vatan.tc

Ali : Yüksek,yüce
Menzil : Ulaşılacak yer
İşret : Eğlence
Eşrimek: Sarhoş olmak
Zülmet : Karanlık
Marifet: Tasavvufta üstün bir makam

 

 

 

8088
0
0
Yorum Yaz