09 10 2010

TÜRK NE DEMEK TÜRK'ÜN ANLAMI

Türk adının kaynagını bulmak amacıyla yapılan arastırmaların sonuclarına dayanarak cesitli görüsler ileri sürülmüstür. Kimi uzmanlara göre, Türk adına ilk defa MÖ 14. yüzyılda “Tik” veya “Tikler” seklinde rastlanılmıstır. Bazı uzmanlar ise bu adın MÖ 14. yy.dan önce de var oldugu görüsünü benimsemislerdir. Türkler’in binlerce senelik gecmisi göz önünde bulundurularak, Türk adının nereden geldigine iliskin bircok iddia ortaya atılmıstır.

Türkler’in eski dönemlerine iliskin bilgilerin kökeni cogunlukla Cin tarihine dayanmaktadır.cinli tarihiler MÖ 2000-1000 yılları arasında ilk Türk hükümdarlarından bahsetmektedirler. Bununla birlikte, eski

Çin kaynaklarında ki Türk hükümdarlarının ve devletlerinin adları Çince yazılıdır. Bunların Türkce karşılıkları tam anlamıyla bilinmemektedir. Profesör Erol Güngör’ün deyişiyle, “Bizim atalarımız o çağda “Türk” adıyla anılmıyordu. “Türk” kelimesi bugün bir milletin adıdır ama atalarımız o zaman henüz bir millet halinde degildi. Boy ve aşiretler halinde yaşıyorlardı ve her aşiretin ayrı bir adı vardı.”

Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS 6. yüzyılda kurulan Göktürk milleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük” şeklinde gösterilmistir. Yani, Türk kelimesini ilk defa resmi olarak kullanan siyasi teşekkül Gök-Türk İmparatorluğu olmuştur. Göktürkler’in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken, daha sonra Türk Milleti’ni ifade etmek icin kullanılmaya baslanmıştır.
Çin İmparatoru MS 585 yılında, Gök-Türk Kaganı İsbara’ya gönderdiği mektupta “Büyük Türk Kaganı” diye hitap etmiştir. İsbara Kagan’ın

Çin İmparatoru’na cevabı mesajında da “Türk Milleti’nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti” ifadesine yer verilmistir. Bunlar Türk adını resmileştiren olaylar olarak tarihe geçmiştir.

Göktürk yazıtlarında Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun, Türk Milleti anlamındadır. Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde bir toplulugun veya kavmin isminden ziyade siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.

Türk kelimesinin anlamı üzerinde çeşitli görüşler vardır. Bunlardan bazıları şu sekildedir:

Çin kaynaklarında “Tu-küe (Türk)” migfer olarak yorumlanmakta; İslam kaynaklarında ses benzesmesine dayanarak terk edilmekte, olgunlukcagı seklinde degerlendirilmektedir.

Arminius Vambery’nin 19. yüzyılda yazdığı eserlerinde belirttigine göre, Türk kelimesi “türemek”ten gelmektedir.

Ziya Gökalp bunu, “türeli” yani kanun ve nizam sahibi şeklinde açıklamıstır.Ünlü Alman Türkolog Albert von Le Coq, Türk deyişinin “güc-kuvvet” anlamı taşıdıgını ileri sürmüştür. Le Coq’un bu iddiası, Göktürk alfabesini 1893 yılında ilk kez çözen Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından da kabul edilmis; Macar Türkolog Gyula Nemeth’in arastırmalarıyla da kanıtlanmıştır.

Bu konudaki diger çalısmalara göre, Türk kelimesi, “Altaylı (Ceyhun ötesi Turanlı)” kavimlerini tanımlamak üzere 420′li yıllardaki bir Pers metninde görülmektedir. Yine 515′de, “Türk-Hun” (Kudretli Hun) tabirinin de geçtiği bilinmektedir. İran kaynaklarında Türk kelimesinin “güzel insan” karşılığında kullanıldığı belirtilmektedir.

9. yüzyılda kuvvet, kudret ve olgunluk çağı” demek oldugunu bir kez daha vurgulamıştır. Türk kelimesinin “güçlü-kuvvetli” anlamına geldiği, bugün neredeyse bütün tarihçiler tarafından kabul görmüstür.

. Kasgarlı Mahmud, “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildigini” belirtmis; “

3414
0
0
Yorum Yaz