31 12 2013

TARİH NEDİR ÖZELLİKLERİ

Tarih Nedir ?

Tarih, insanoğlunun geçmişte yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek sebep ve sonuçlarıyla belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır.

Tarih Olaylarının Özellikleri;

1-) Tarihi olaylar tekrarlanamaz.
2-) Tarihte deney ve gözlem yapılamaz.
3-) Tarihi olayların değişebilme özelliği vardır.
4-) Tarihte süreklilik vardır.(Sebep-Sonuç)

Tarih Biliminin Yönetmi;

1.Tarama(Kaynak Arama)
2.Tasnif(Sınıflandırma)
3.Tahlil(Çözümleme)
4.Tenkit(Eleştiri)
5.Terkip(Sentez)

Tarihin Tasfini(Sınıflandırılması)

1-) Zamana Göre
2-) Yere Göre
3-) Konuya Göre

150
0
0
Yorum Yaz