BÖBREKLERİN GÖREVİ BOŞALTIM SİSTEMİ ÇALIŞMASI

2012-12-02 12:16:00

Böbreklerimiz iki tane olup, her biri fasulye tanesi şeklinde, koyu kırmızı renkli organlardır. Böbreklerimiz, karın boşluğunun arka tarafında, bel hizasında, omurganın iki yanında yer alır. Böbreklerin üst kısımlarında hormon salgılayan böbrek üstü bezleri bulunur. Ayrıca böbreklerin etrafı yağ tabakasıyla kaplıdır. Bu tabaka, böbrekleri çeşitli sebeplerle olabilecek zedelenmelerden korur. Böbreklerin birbirine bakan kısımları çukur olup, bu kısımlara göbek denir. Aorttan ayrılarak, süzülecek kanı böbreğe getiren böbrek atardamarı göbeğe girer; böbrekten kan götüren böbrek toplardamarı ve idrar kanalı göbekten çıkar. Böbrek atardamarı……….... Oksijeni bol, taşıdığı kanda zehirli atıklar fazla Böbrek toplardamarı……….Karbondioksiti bol, taşıdığı kan zararlı maddelerden arındırılmış Bir böbrekten boyuna kesit alındığında şu kısımlar görülür: 1- Zar: Böbreğin en dışında yer alan saydam, ince ve dayanıklı bir yapıdır. 2-Kabuk Bölgesi (Korteks): Zar kılıfın hemen altında yer alan, toplu iğne başı görünümündeki kırmızı renkli taneciklerden oluşmuş kısımdır. Bu taneciklere malpighi tanecikleri (nefron) denir. Nefronlar, kanın süzülmesi görevini yapan birimlerdir. Her böbreğimizde yaklaşık 1 milyon kadar nefron vardır. Bir nefronun yapısı üç kısımdan oluşur: I- Glomerül:Kılcal damarların oluşturduğu yumaktır. II-Bowman Kapsülü: Kılcal damar yumağının ( glomerül’ün ) çevresini saran zarsı yapıdır. III- Boşaltım Kanalcıkları:Bowman kapsülünün devamıdır. Kanalcıklar kıvrımlı olup, yer yer ‘U’ görünümü alırlar.(U kısım kabuk bölgesinde değildir, öz bölgesine sarkmıştır.) Bo... Devamı

SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI VE GÖREVLERİ NELERDİR

2012-11-09 11:07:00
SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI VE GÖREVLERİ NELERDİR |  görsel 1

  Solunum sisteminin canlılar üzerinde öneminden kısaca bahsetmek gerekirse; canlıların yaşamsal faailetlerini sürdürmelerine yarar.Solunum olayı yaşamsal faaliyetlerin devamı açısından çok önemlidir. Solunum sistemi organları ise bu yaşamsal olay olan solunumu gerçekleştiren sistemdir.solunum sistemindeki organlar solunum olayını gerçekleştirir ve bu organlar sırası ile insanlarda şu şekildedir;burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler solunum sistemi organlarıdır.     Burun ve Görevi Dışarıdan alınan havanın solunum sistemine (vücuda) ilk girdiği yer olup hem solunum sisteminin başlangıç organı hem de koku alma duyu organıdır. Burunda, burun kılları, burun kanalları (sinüsler), ve sümük (mukus) salgısını (sıvısını) üreten salgı bezleri (sümük = mukus bezleri) bulunur. Burun, dışarıdan alınan havanın ısıtılmasını, nemlendirilmesini, havadaki toz ve mikropların tutulmasını sağlar. Havanın ısıtılıp nemlendirilmesini burun kanalları, havadaki toz ve mikropların tutulmasını ise burun kılları ve sümük salgısı sağlar. Yutak ve Görevleri Yutak, ağızdan sonra gelen boşluktur. Üst taraftan ağız ve burun boşluğuna, alt taraftan gırtlak ve yemek borusuna açılır. Yutak kas dokudan yapılmış olu 10 – 15 cm uzunluğundadır. Küçük dil ve bademcikler yutakta bulunur. Yutak, burundan alınan havayı soluk borusuna, ağızdan alınan besinleri yemek borusuna iletir. Gırtlak ve Görevleri Soluk borusu ile yutak arasında bulunan, kıkırdaktan yapılan, ses kutusu da denilen organdır. Gırtlak, solunum olayı için alınan havanın soluk borusuna, besin maddeleri ile suyun da yemek borusuna iletilmesini sağlar. Soluk verme olayı sırasında dışarı atılan hava ile gırtlak ta bulunan ses telleri titreştirilerek sesin oluşması sağlanır. Ses ise dil, dudaklar ve yanakların hareketi ve dişler sayesinde şekillenir ve kelimelere dönüşür. Soluk (Nefes) Borusu ve Görevleri Gırtlak ile akciğerler arasında buluna... Devamı

KULAĞIN İÇ YAPISI NASIL DUYARIZ

2012-11-07 14:18:00
KULAĞIN İÇ YAPISI NASIL DUYARIZ |  görsel 1

Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. Üç kısımda incelenir: * Dış kulak, * Orta kulak, * İç kulak. Dış kulak (Auris externa) İki kısımdan oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan kısmına kulak kepçesi (auricula) adı verilir. Kulak kepçesi sesin yönünün belirlenmesinde işlev görür. Burayı orta kulağa bağlayan kanal ikinci kısmı yapar ve dış kulak yolu (meatus acusticus externus) adını alır. Dıştan içe doğru uzanan bu kanal yaklaşık 2,5 cm kadardır ve S harfi şeklinde kıvrılmıştır. Kanalın bir kısmı kıkırdak; diğer kısmı kemik yapısındadır. Kıkırdak kısım üzerinde tragi adı verilen kıllar vardır. Kanal içinde bezlerin salgısı ve bunların üzerine binen tozlar sonucu kulak kirleri (cerumen) oluşur. Bu kirler birleşip kuruduğu zaman (buşon) kanalı tıkayabilir ve işitmeye engel olabilirler. Dış kulak yolunun sonunda yarı saydam olan sedef renginde kulak zarı (membrana tympani) bulunur. Kulak zarı; dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayırır. Her iki yüzü, atmosfer basıncı ile dengelenmiştir. Zarın iç yüzünü, östaki borusu (tuba auditiva) aracılığı ile boğazdan (pharynx) gelen hava dengeler. Böylece kulak zarının içe çökmesi engellenmiş olur. Orta kulak (Auris media) Yaklaşık 0,5 cm³ hacminde küçük bir boşluktur. İçinde hava ve 3 tane küçük kulak kemikçiği bulunur. Boşluğa östaki borusu aracılığıyla hava gelir. Boşluğun arka duvarı temporal kemik içerisinde yer alan mastoid hava hücrelerine (cellulae mastoideae) açılır. Birbiri ile eklemleşen üç kemik timpan zarına çarpan ses dalgalarının amplıtüdünü yükselterek, iç kulaktaki sıvıya iletirler. Kulak zarına tutunan ilk kemik malleus (çekiç kemiği)’tur... Devamı

KARACİĞERİN GÖREVLERİ VE KARACİĞER HASTALIK BELİRTİLERİ

2011-04-25 12:55:00

KARACİĞERİN GÖREVLERİ: Karaciğerimiz vücudumuzdaki en ağır organımızdır; yaklaşık ağırlığı 1350 gramdır. · Karnımızın sağ üst kısmında, alt kaburgamızın altındadır. İnce bağırsaklara safra kanallarıyla bağlıdır. Karaciğerde üretilen safra bu kanallardan bağırsaklara taşınır. · Karaciğer adeta bir kimya fabrikası gibi çalışır. Karaciğerin fonksiyonları arasında proteinler, safra, kan pıhtı faktörleri, ve binden fazla enzimin üretimi yer alır. Ayrıca kolestrolün metabolizması, kan şekeri seviyesinin normal değerde tutulması, bazı hormonların düzenlenmesi ve alkol dahil ilaçların ve zehirli maddelerin detoksifikasyonu (arındırılması) hep karaciğerin fonksiyonları arasındadır.Karaciğerin asıl görevi kan yoluyla aldığı besin maddelerini işlemek olduğu için, yapısının kanı muhafaza etmeye uygun olması gereklidir. Nitekim karaciğer de süngerimsi bir yapıya sahiptir. Hatta insan vücudundaki toplam kanın 800-900 gramı, her zaman karaciğer tarafından emilmiş durumdadır. Bu nedenle ağırlaşan organın vücut içindeki özel konumu da, diğer organlara zarar vermeyeceği ve görevlerini yapabileceği şekilde ayarlanmıştır. 1 ) Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı (1,50kg) safra salgılamaktadır. 2 ) Yağ, protein ve şeker metabolizmasını düzenlemektedir. 3 ) Vücudun ısısını ayarlamaktadır. 4 ) Vücuda su üretmektedir. 5 ) Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolamaktadır. 6 ) Kandaki şeker miktarını ayarlamaktadır. 7 ) Pıhtılaşmada rol oynayan protrombin ve fibrinojeni üretmektedir. 8 ) Hormonların görevleri üzerinde etkili olmaktadır. 9 ) Yaşlı alyuvar hücrelerini parçalar ve Embriyo döneminde kan hücrelerinin üretimini sağlamaktadır. 10 ) Kanda bulunan fazla glikozu glikojen halinde depo etmektedir. 11) D, B, A ve bağırsaklarda sentezlenen, kanın... Devamı

KALP NASIL ÇALIŞIR. KANIN VÜCUTTA İZLEDİĞİ YOL

2011-03-20 00:04:00

   KALBİN ÇALIŞMA SİSTEMİ NASILDIR:   Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır : • Kulakçıklar Gevşerken : • Vücuttaki hücrelerde kirlenen kan, alt ve üst ana toplardamarları ile sağ kulakçığa gelir. • Akciğerlerde temizlenen kan, akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa gelir. • Karıncıklar Kasılırken : • Kapakçıklar kapanır. • Sağ karıncıktaki kirli kan, temizlenmesi için akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderilir. • Sol karıncıktaki temiz kan, aort atardamarı ile vücuttaki hücrelere pompalanır. - Kulakçıklar Kasılır, Karıncıklar Gevşer : • Kulakçıklar Kasılırken : • Kapakçıklar açılır. • Sağ kulakçıktaki kirli kan, kapakçıklardan geçerek sağ karıncığa gelir. • Sol kulakçıktaki temiz kan, kapakçıklardan geçerek sol karıncığa gelir. • Karıncıklar Gevşerken : • Sağ karıncık, sağ kulakçıktan gelen kirli kanı depolar. • Sol karıncık, sol kulakçıktan gelen temiz kanı depolar. d) Kanın Vücutta İzlediği Yol : • Vücuttaki hücrelerde kirlenen kan, alt ve üst ana toplardamarları ile sağ kulakçığa gelir. • Sağ kulakçıkta depolanan kirli kan, kapakçıklardan geçerek sağ karıncığa gelir. • Sağ karıncıktaki kirli kan temizlenmesi için akciğer atardamarı ile akciğerlere iletilir (pompalanır). • Akciğerlerde temizlenen kan, akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa gelir. • Sol kulakçıkta depolanan temiz kan, kapakçıklardan geçerek sol karıncığa gelir. • Sol karıncıktaki temiz kan, aort atardamarı ile vücuttaki bütün hücrelere pompalanır ... Devamı

VUCUDUMUZDAKİ YASSI UZUN KISA KEMİK ÇEŞİTLERİ

2011-01-21 16:14:00

Kemik çeşitleri   Yapı bakımından üç çeşit kemik bulunur. 1. Uzun kemikler    2. Yassı kemikler    3. Kısa kemikler 1. Uzun Kemikler - Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.- Vücudun hareketini sağlayan kemiklerdir. - Kol ve bacaklarda bulunur.- Sarı ilik ve kemik kanalı vardır. 2. Yassı Kemikler                - Yassı görünümlü kemiklerdir.     - Sarı ilik ve kemik kanalı voktur.      - Göğüs, kafatası ve kaburga kemikleri yassı kemiklerdir. 3. Kısa Kemikler - Boyu, eni ve genişlikleri hemen hemen aynı olan kemiklerdir.         - Sarı ilik ve kemik kanalı yoktur. - Omurga, el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir. İnsan iskeleti üç bölümde incelenir. Bu bölümler ve bu bölümleri oluşturan kemiklerin adları ve sayıları aşağıda verilmiştir.   İskeletin yapısında bulunan kemikler üç çeşittir. a. Uzun Kemikler : Kol ve bacaklarda bulunur. Uzun kemiği dıştan saran kemik zarı (periyost) kemiğin enine büyümesini, onarılmasını ve beslenmesini sağlar. Ayrıca periyost kemiğin sertleşmesine de katkıda bulunur. Uzun kemiğin başı ile gövdesi arasında bulunan kıkırdak tabakası, kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Uzun kemiklerin iç kısmındaki kanalda akyuvarların oluşumunu sağlayan sarı kemik iliği bulunur. Kemik başlarını iç kısmı, sünger gibi düzensiz gözenekli bir yapıdadır. Gözeneklerin içinde kırmızı ilik bulunur. Kırmızı kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği iliktir. b. Kısa Kemikler : Omurgada, el ve ayak bileklerinde bulunur. Sarı ilik kanalı bulunmaz. Yaklaşık olarak eni boyu ve kalınlığı ... Devamı

VUCUDUMUZDAKİ HORMONLAR BEZLER VE BEZLERİN GÖREVİ

2011-01-14 11:57:00

    Hipofiz Bezi   Beynin taban kısmında bulunan nohut büyüklüğünde bir bezdir   A- Büyüme hormonu B-Tiroit uyarıcı hormon C- Adrenal hormon (böbrek üstü) D- Metabolizmayı düzenleyen 5 çeşit hormon.   Kemiklerin ve genel olarak vücudun büyümesini kontrol eder.   Tiroit bezinin çalışmasını kontrol eder. Böbrek üstü bezinin çalışmasını uyarır. Su metabolizmasını, kan basıncını ve düz kas faaliyetlerini kontrol eder, iyon dengesini sağlar. Dişilerde süt üretilmesini sağlayan hormon üretir. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan hormon üretir.   Büyüme Hormonu, çocukluk çağında az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik olur. Ergenlik çağından sonra çok salgılanırsa akromegali denilen el, ayak ve yüz kemiklerinde oransız büyüme olur.   Epifiz Bezi   Beyin yarım küreleri arasında Melatonin hormonu Eşey organlarının ergenlik döneminden önce gelişmesini engeller.   Tiroit Bezi   İki loplu olup, boyunda, gırtlağın altında soluk borusunun iki yanındadır.   A- Tiroksin B- Kalsitonin Hormonlarını salgılar   A-Tiroksin, büyüme ve gelişmede etkilidir. Vücut metabolizmasını düzenler; gelişme döneminde az salgılanırsa cücelik ve zekâ geriliğine neden olur. Yetişkin insanlarda az salgılandığında metabolizma hızı yavaşlar, vücut ısısı düşer, saçlar dökülür. Fazla salgılanırsa, metabolizma hızı artar, sinirlilik, çarpıntı, ortaya çıkar. Tiroksin, iyot eksikliğinden dolayı az salgılanırsa, bez, normalden fazla çalışarak büyür. Bu hastalığa guatr denir.   B- Kalsit... Devamı

DAMAR ÇEŞİTLERİ HANGİ DAMARLAR TEMİZ KAN TAŞIR

2011-01-05 10:18:00

Damarlar Damarlar; insan ve hayvanlarda, içinde kan gibi besleyici sıvı taşıyan borulardır. Kanı, temizlenme yeri olan kalp’ten alarak organlarımızı ve dokularımızı meydana getiren hücrelere ulaştırırlar. Kirlenmiş olan kanı temizlemek için tekrar kalbe götüren damarlar, genel olarak temiz kan taşıyıcı damarlar (atardamarlar-arterler) ve buralarda kirlenmiş olan kanı, kalbe getirici kirli kan taşıyan damarlar (toplar damarlar - venalar) olmak üzere iki büyük bölüme ayrılırlar. 1 — Atardamarlar: Atardamarlar, silindirik borulardır. Sol karıncıktan çıkan aorttan vücuda dağılırlar. Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kan vücudun en büyük damarı olan aorta, buradan da aorttan çıkan kollara gider. Bu kollar, dallara, dallar dalcıklara, onlar da daha küçük kılcal damarlara ayrılarak bütün dokulardaki hücrelere kanı dağıtırlar. 2 — Toplardamarlar: Toplardamarlar, vücudun her tarafından kan toplayarak kalbe getirirler. 3 — Kılcaldamarlar: Atardamar ile toplardamarları birleştiren kılcal damarlar, dokularla etkileşimi en yoğun olan kan damarlarıdır. Kılcal damar duvarları tek bir hücre tabakasından (endotel) oluşur. Bu tabaka öyle incedir ki oksijen, su ve lipitler gibi moleküller difüzyon ile bu tabakadan geçip dokulara girebilirler.   Atardamar:akciğer atardmarı hariç hepsi temiz kan taşır. Toplardamar:akciğer toplardamarı hariç hepsi kirli kan taşır. Kılcaldamarlar:kılcaldamaralara atardamardan verilen kan temizdir fakat orda hücrelere oksijen verip karbondioksidi aldığı için kan kirienecek ve toplardamara kirli kan olarak gidecektir. Arterler - atardamarlar Aort (kalpten kanı çıkaran en büyük arter) Aortun dalları Arteriyoller - atardamarcıklar Kapiller damarlar (Kılcal damarlar)... Devamı

ADRENALİN NEDİR VE GÖREVLERİ

2010-11-08 13:01:00

Adrenalin, böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından öz bölgede salgılanan bir hormondur. Doğada bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir. Heyecan ve korku durumunda adrenalin salgılanması artar. Bu durumda noradrenalin salgılanarak sakinleşmeyi sağlar. Kan damarlarını genişletir. Adrenalinin salgılanması sırasında: 1. Damarlar genişler. 2. Kan basıncı artar. 3. Kalp atış hızı artar. 4. Göz bebekleri büyür. 5. Kan şekeri yükselir. Devamı