21 10 2010

NUFUS CÜZDANI NASIL ÇIKARILIR KAYIP CÜZDANDA YAPILACAKLAR

 

NÜFUS CÜZDANI NASIL ÇIKARTILIR

 Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanınınkaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenerek onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı talebinde bulunanilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmişiki adet vesikalık fotoğraf istenir. Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

 

DOĞUM NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ


        Yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılan doğum bildiriminin doğum tutanağına geçirilmesi ve bildirimin nüfus aile kütüklerine tescil edilmesi sonucunda çocuk adına nüfus cüzdanı düzenlenir. Doğum bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; doğum tutanağı nüfus aile kütüğüne tescil edilir ve nüfus cüzdanı düzenlenir. Doğum bildirimi yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılmış ise; düzenlenen doğum tutanağı nüfus aile kütüklerine tescil edilmek üzere nüfusta kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gönderilir. Tescil işleminden sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.

 YENİLEME VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ


          Yenileme veya değiştirme nedeniyle mevcut nüfus cüzdanı ibraz edileceğinden kurum yetkilisince veya muhtarlıkça düzenlenen talep belgesi aranmaz. Ancak, sistemde cüzdan seri ve numarasının görülmemesi veya bu bilgilerde tutarsızlık olması halinde ilgiliden aşağıda belirtilen belgelerden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. Değiştirme ve yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı taleplerinde aşağıdaki belgelerden herhangi biri kişinin kimliğini kanıtlayan belge olarak kabul edilir. Nüfus cüzdanı Uluslararası aile cüzdanı Ehliyet Pasaport Memur cüzdanı Avukat kimlik kartı Basın kartı Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesi gereğince verilen ve kişinin o kurumun personeli olduğunu kanıtlayan memur cüzdanları dışındaki personel giriş kartı vb. belgeler kimlik kanıtlamada belge olarak kabul edilip, işleme alınmaz. Hasara uğrayan, yırtılan veya kullanılamaz hale gelen ancak seri ve numaraları okunabilen nüfus cüzdanının yerine yenileme nedeniyle, 15 yaşını doldurmuş olanların müracaatları üzerine fotoğraflı ve adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri ile kadının önceki soyadını kullanmak istemesi durumunda da değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenir ve eski nüfus cüzdanı geri alınır.

 

KAYIP NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ

 Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. Cüzdanını kaybeden kişi muktardan aldığı belge ve iki fotağrafı ile bağlı bulunduğu Nufus idaresine başvurur

Nüfus kağıdını kaybetmek kabahatler suçuna girdiği için nufus müdürlüğüne veya vergi dairesine,belirtilen para cezası ödenir.

Bu ödendi belgesi :

Kötü niyetli kişilerin eline geçme durumunda bu belge nufus kağıdınızın kaybettiğinize dair ispatlama konumundadır.

Emniyete dilekçe verilmesi kaldırılmıştır.

 

 YENİDEN KAYIT NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ

 Yeniden Kayıt Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi a) Saklı nüfus Saklı nüfus olarak nüfus kütüğüne tescili yapılan kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde; saklı nüfus dosyasındaki fotoğraf ile ibraz edilen fotoğraf aynı ise başka bir belge aranmaz. İlgili kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu yer dışındaki bir nüfus müdürlüğüne nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde ise kendisi için düzenlenmiş olan geçici kimlik kartının bulunması halinde ibraz edilmesi istenir. Geçici kimlik kartı ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. b) Yeniden vatandaşlığa alınma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yeniden alınma durumunda; kişinin çalıştığı kurumca veya muhtarlık tarafından düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi, başvurunun dış temsilciliklerimize yapılması halinde ise yabancı kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılır. c) Türk vatandaşlığının kazanılması Türk vatandaşlığını kazananların aile kütüklerine tescil edilmesinden sonra yabancılara mahsus ikamet tezkeresine ya da dış temsilciliklerimizce yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılır. İkamet tezkeresi ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

6023
0
0
Yorum Yaz