09 11 2010

MASA TENİSİ PİN PON NASIL OYNANIR KURALLARI


 

 
 
MASA TENİSİ OYUN KURALLARI
MASA
1. Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
2. Oyun yüzeyi, masa üst düzeyinin düşey kenarlarını içermeyecektir.
3. Oyun yüzeyi., her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
4. Oyun yüzeyi yeknesak koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
5. Oyun yüzeyi, uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün alanında kesintisiz tek parça olacaktır.
6. Çift yarışmaları iç in her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm eninde beyaz bir orta çizgisi ile eşit yarı sahaya bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ ayrı sahaların bir parçası kabul edilecektir.
AĞ TAKIMI
1. Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır.
2. Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan. 15.25. cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
3. Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.


4. Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, mümkün olduğu kadar oyun yüzeyine, yan uçları ise mümkün olduğu kadar destek çubuklarına yakın olacaktır.

TOP
1. Top çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
2. Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır.
 
3. Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.
RAKET
1. Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.
2. Tabla kalınlığının en az % 85'i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabakalar toplam kalınlığın % 7,5'u veya 0.35 mm'den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise).
3. Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm'den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm'den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
4. Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2'de 10'dan az, 50'den çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir.
5. Sandviç lastik, kalınlığı 2 mm'den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış gözenekli bir lastik tabakasıdır.
6. Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
7. Tabla, tabla içindeki her tabaka ve kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın topa vurmadan kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır.
8. Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
9. Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinden kaza sonucu oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliği önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
10. Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.
 
TANIMLAMALAR

1. Ralli, topun oyunda olduğu süredir.

2. Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır.

3. Let; sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
4. Sayı; sonucun skora yansıtıldığı rallidir.

5. Raket eli; raketi tutan eldir.
6. Serbest el, raketi tutmayan eldir.

7. Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.
8. Oyuncunun topu engellemesi topun rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, kendi uç çizgisini geçmeden, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyi üstünden geçmekte iken, kendi sahasına değmeden kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye dokunmasıdır.

9. Servisçi; bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.

10. Karşılayıcı; bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur.
11. Hakem; yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
12. Yardımcı hakem; belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir.
13. Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımına; top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir.
14. Top, ağ ile destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse geçsin, ağ takımının üstünden veya etrafından geçmiş sayılacaktır.
15. Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.

İYİ BİR SERVİS
1. Servis başlangıcında top, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede ve uç çizgisinin gerisinde, servisçinin açık ve düz olarak duran servis elinin ayasında serbest ve hareketsiz olarak durmalıdır.

2. Daha sonra, servisçi; topu, falso verdirmeden serbest el ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek şekilde, dikeye yakın doğrultuda yukarıya doğru atacaktır.

3. Servisçi, topa yörüngesinin, en üst noktasından düşmeye başladıktan sonra vuracaktır. Öyle ki top önce kendi sahasına değecek, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değmelidir.

4. Top ve raket, topun yukarıya doğru atılmasından önce serbest elin ayasında hareketsiz olarak durduğu son andan, vurulduğu ana kadar, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede bulunmalıdır.

5. Topa vurulduğu anda top, servisçinin uç çizgisinin gerisinde olmalı, ancak servisçinin kol, baş veya bacağı dışında, gövdesinin kendi uç çizgisinden en uzak kısmından daha geride olmamalıdır.

6. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirildiğinin hakem veya yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atılmasından servisçi sorumludur.

7. Eğer hakem servisin kurallarına uygunluğundan şüphe duyar, ancak kendisi veya yardımcı hakem, servisin kurallara uymadığından da emin olamazsa, hakem maçta ilk olayda, aleyhte sayı vermeksizin oyuncuyu uyarabilir.

8. Maçta, aynı oyuncunun veya çift maçında eşinin bundan sonraki aynı veya başka bir sebeple şüpheli görülen servis atışlarında, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.

9. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirilmesinde açık bir kusur varsa, servisçi uyarılmayacak ilk ve sonraki her kusurunda sayı kaybedecektir.

10. Kuraldışı olarak hakem, fiziksel özür nedeniyle yerine getirilemeyen bazı iyi servis gereklerini, maç başlamadan önce kendisine bildirilmiş olmak kaydıyla aramayabilir.

İYİ BİR KARŞILAMA

Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından, doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.

OYUN DÜZENİ

1. Tek yarışmalarında, önce servisçi iyi bir servis atacak, sonra karışlayıcı iyi bir karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla iyi karşılama yapacaklardır.

2. Çiftlerde, iyi servisten sonra karşılayan iyi karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonrada karşılayanın eşi iyi karşılama yapacaktır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile iyi karşılama yapacaktır.

LET

Ralli, aşağıdaki hallerde let olarak değerlendirilecektir.

1. Geçerli bir serviste top, ağ takımının üzerinden veya yanından geçerken ona dokunursa, serviste top ağ takımının üzerinden veya etrafından geçerken ona dokunur ve top karşılayan veya eşi tarafından engellenmişse,

2. Servis, karşılayan oyuncu veya çift hazır değilken atılmışsa, karşılayan veya eşin tarafından topa vurmaya girişiminde bulunmamaları kaydıyla,

3. Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,

4. Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa,

5. Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir.

6. Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,

7. Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,

8. Bir oyuncuyu uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,

9. Oyun koşulları, ralli soncunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa.

SAYI

Ralli, let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.

1. Rakibi iyi bir servis atışı yapamazsa,

2. Rakibi iyi bir karşılama yapamazsa,

3. Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse,

4. Top rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahasına değmeden uç çizgisini geçerse,

5. Rakibi topu engellerse,

6. Rakibi, topa art arda iki kez vurursa,

7. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, oyun yüzeyini hareket ettirirse,

8. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, ağ takımına değerse,

9. Rakibinin serbest eli, oyun yüzeyine değerse,

10. Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
SET
Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmış olmaları halinde, ilk önce 2 sayılık bir farka ulaşan oyuncu veya çift seti kazanır.
MAÇ

Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setlerin çoğunluğun kazanılmasıyla sona erer.

SERVİS VE SAHA SEÇİMİ

1. İlk servis, ilk karşılama ve daha seçimi hakkı kura ile belirlenir ve kurayı kazanan, ilk servisçi veya ilk karşılayan olmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir.

2. Kur'ayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama ya da istediği sahada başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.

3. Her 2 sayıdan sonra, karışlayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşırlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam edecek, ancak her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir servis atacaktır.

4. Çift yarışmasının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında ilk servisi kimin atacağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında ilk karşılayanın kim olacağını kararlaştıracaktır. Takip edilen setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.

5. Çiftlerde her servis değişiminde, önceki karşılayıcı servisçi, önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.

6. Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift yarışmasının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında, takip eden servis karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.

7. Her sette, oyuncu veya çiftler, saha değiştirecektir. Ayrıca, yarışmanın mümkün olan son setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında, taraflar yine saha değiştirecektir.

Oyun Koşulları


1. Oyun alanı 14 m'den kısa 7 m'den dar ve 5 m'den daha alçak olmayacaktır.

 
2. Oyun alanı, komşu oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını temin eden yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.
3. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde değişmez bir şekilde en az 1000 lux. oyun alanının diğer yerlerinde en az 600 lux, diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde değişmez bir şekilde en az 600 lux oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
4. Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yüksek olmayacaktır.
5. Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
6. Arka Plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.

7. Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacaktır. Yüzeyi tuğla, beton veya taş olmayacaktır. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında ise zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.

5587
0
0
Yorum Yaz