27 12 2009

HACI BEKTAŞ VELİNİN ŞİİRLERİ

 

HACI BEKTAŞ VELİNİN GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ AZ SAYIDA ŞİİRLERİ VARDIR.

Hararet nardadır sacda değildir
Keramet baştadır tacda değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüste Mekkede Hacda değil
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uçta değildir

**********

Hacı Bektaş Veli'nin

Sadetlü hünkarın nazar kıldığı

İlleri var Hacı Bektaş Veli'nin
Horasan'dan sökün edip geldiği
Yolları var Hacı Bektaş Veli'nin

Kulları var atlas giyer al giyer
Düldül atları var altın çul giyer
Dervişleri hırka giyer şal giyer
Şalları var Hacı Bektaş Veli'nin

Bin bir ayet yazılıdır postunda
Yedi kıral yedi şah var destinde
Altın hilye örtüleri üstünde
La'lleri var Hacı Bektaş Veli'nin

Dahi böyle sultan nerede olur
On sekiz bin alem hem mevcut bilir
Kırk konaklık yerden kurbanı gelir
Malları var Hacı Bektaş Veli'nin

Veli'm eyder cünbüş verir cüş verir
Yine ay gün resiminde taş verir
On'ki imam yollanna baş verir
Kulları var Hacı Bektaş Veli'nin

         *******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.
Hak’ın yarattığı, herşey yerli yerinde.
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde."
Dostumuzla beraber yaralanır kanarız
Her nefeste aşk ile yaradanı anarız
Erenler meydanına vahdet ile gir de gör
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.
Rengimiz güldür bizim, gül gibi açacağız
Gönüllere aşl ile sevgiler saçacağız
Hak Hakikat yolunda bir yüzümüz var bizim
    Olduğumuz gibiyiz öyle kalacağız."

 

 

 • SÖZLERİ
 •  Abdal, Hak’ka hayran olandır.
 • Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.
 • Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.
 • Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.
 • Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.
 • Allah ile gönül arasında perde yoktur.
 • Ara, bul.
 • Araştırma, açık bir sınavdır.
 • Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
 • Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
 • Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
 • Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • Bir olalım, iri olalım, diri olalım.,
 • Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
 • Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
 • Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.
 • Cennet için ibâdet geçersizdir.
 • Çalışan insan kötülük düşünmez.
 • Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
 • Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.
 • Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.
 • Dil mızraktan, daha derin yaralar.
 • Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
 • Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
 • Doğruluk dost kapısıdır.
 • Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.
 • Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
 • Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.
 • Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.
 • Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.
 • Eline, diline, beline sahip ol.
 • En büyük kerâmet çalışmaktır.
 • En yüce servet, ilimdir.
 • Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
 • Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.
 • Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.
 • Her ne arar isen, kendinde ara.
 • Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 • Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.
 • İbâdetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.
 • İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.
 • İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
 • Îmanın kemâli, âhlak güzelliğidir.
 • İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.
 • İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.
 • İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
 • İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
 • Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.
 • Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.
 • Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
 • Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.
 • Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.
 • Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
 • Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.
 • Murada ermek, sabır iledir.
 • Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.
 • Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
 • Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
 • Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.
 • Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
 • Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.
 • Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur 

23435
0
0
Yorum Yaz