24 06 2009

FATİH SULTAN MEHMET'İN OGLU AŞK YÜZÜNDEN ZEHİRLENMİŞ

  

Tarihte bir çok aşk hikayeleri vardır ve bunlar tarihin tozlu sayfalarına girmiştir.
Kadın ve erkeğin olduğu yerde aşk olmazsa olmaz,doğanın kanunu istesekte istemezsekte kendiliğinden çalışır.
Kaderden kaçış yoktur,Saraylardan aşk yüzünden zindanlara düşen bir çok soylu,prens ve kral vardır.
Bu kişiler yaşadıkları aşk ile aşk tarihine giren kişilerdir.
Bunlardan biriside Fatih Sultan Mehmetin çok kişi tarafından bilinmeyen oğlu Şehzade Mustafadır.
Fatih'in üç oğlu vardır.
Kendinden sonra tahta çıkan Beyazıt,hayatı taht kavgası ile geçip,topraklarından uzakta ölen Cem ve yasak aşk yüzünden zehirlenerek öldürülen Şehzade Mustafa.
O devirde kaleme alınmış tarih kitaplarında Şehzade Mustafa'dan"Akıllı bir devlet adamı,çok iyi bir asker ve gayet yakışıklı bir erkek"sözleri ile bahsedilmiş.
Şehzade Mustafanın taht tutkusundan daha ziyade,yan gözle bakmaması gereken evli bir kadına tutulmuş.
Padişahtan sonra gelen devletin en güçlü adamı Vezir-i azam Mahmut Paşanın,nikahlı karısı ile beraber olma tehlikesini göze alacak kadar,aşkın tutsağı olduğu yazılı belgelerden anlaşılıyor.
Mahmut Paşa bu ilişkiyi ögrenir ve Şehzade Mustafa'yı zehirleterek öldürtür.
O dönemlerde Şehzade Mustafa Karaman valiliğini yürütmekte 1474 karaman beyliğine karşı yapılan savaşta hastalanarak,Niğde civarında bir hamama götürülerek yıkanmış ama hamamdan çıkmasından kısa bir süre sonrada can vermiş.
Adamları devrin adetlerine uyarak ceseddi mumyalamışlar,iç organları çıkarılarak,karnına bal ve yulaf karıştırılarak doldurulmuş ve karnı yeniden dikilmiş.
İç organlarıda tuz dolu bir kutuya konmuş,Şehzade can verirken son sözleri olarak,yanındakilere kendisini Mahmut paşanın zehirlettiğini ,babası Fatih'e bunun iletlmesini ve intikamının alınmasını söylemiş.
O zamanın yazarlarından,Meali "Hünkarnamesine"bu söylenenleri kayıt etmiş.
Ölüm haberi İstanbul'a ulaştığında Devletin ileri gelenleri Fatih'e baş saglığına gelmeye başlamışlar ve bunların arasında Mahmut Paşa'da varmış,"Paşa Sultana Şehzade öldü ama Devlete hizmet edecek olan ben burdayım"demiş.
Fatihte paşaya" Mustafa'mın düşmanı hayatta kalamaz"diye cevap verir.
Mahmut paşa derhal zindana atılır.
Paşa zindanda elli gün kalır ve Padişahla son defa görüştürülmesini talep eder.
Fatih bu talebi uygun bularak,Paşayı huzuruna kabul eder.
Paşa Padişahın huzurunda "Günahım büyükse beni mertce öldür,değilse beni serbest bırak"der.
Fatih paşayı 1474'ün 18 temmuzunda Yedikulede idam ettirir.
16 asrın büyük alimlerinden Gelibolulu Mustafa Ali,şehzade Mustafa'nın paşanın karısı ile yaşadığı yasak aşk yüzünden zehirlendiğini yazmaya cesaret etmiş ve
İşin aslını Türk tarihciliğinin büyük ismi İsmail Hakkı Uzunçarşılı,Topkapı sarayında bulduğu ve 1964'te yayınlamış olduğu bir belge ile bu olayı kamu oyuna duyurmuş.
Mahmut paşanın kızlarının yıllar sonra saraya miras dolayısı ile verdikleri dilekcede:
Paşanın kızları Şehzade Mustafa ile ilişkiye girdiğini söyleyen,hanımın Mahmut paşanın ikinci eşi olduğunu,Paşanın seferde bulunduğu sırada Şehzadenin annesinin evinde kaldığını,bunu haber alan Mahmut paşanın sefer dönüşü kadını hemen boşadığını.
Fatih Sultan Mehmetin Paşaya ricası uzerine, Paşa aynı hanımla tekrar nikah kıydığını ama yüzünü görmediğini ve onu uzağında tuttuğunu yazmışlar.
Kaynak: Dr.Erhan Afyoncu'nun  -Truvanın İntikamı- kitabı..


CENGİZ DAMAR.

 

 

33322
0
0
Yorum Yaz