05 01 2011

DAMAR ÇEŞİTLERİ HANGİ DAMARLAR TEMİZ KAN TAŞIR

Damarlar

Damarlar; insan ve hayvanlarda, içinde kan gibi besleyici sıvı taşıyan borulardır. Kanı, temizlenme yeri olan kalp’ten alarak organlarımızı ve dokularımızı meydana getiren hücrelere ulaştırırlar.

Kirlenmiş olan kanı temizlemek için tekrar kalbe götüren damarlar, genel olarak temiz kan taşıyıcı damarlar (atardamarlar-arterler) ve buralarda kirlenmiş olan kanı, kalbe getirici kirli kan taşıyan damarlar (toplar damarlar - venalar) olmak üzere iki büyük bölüme ayrılırlar.

1 — Atardamarlar: Atardamarlar, silindirik borulardır. Sol karıncıktan çıkan aorttan vücuda dağılırlar.

Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kan vücudun en büyük damarı olan aorta, buradan da aorttan çıkan kollara gider. Bu kollar, dallara, dallar dalcıklara, onlar da daha küçük kılcal damarlara ayrılarak bütün dokulardaki hücrelere kanı dağıtırlar.

2 — Toplardamarlar: Toplardamarlar, vücudun her tarafından kan toplayarak kalbe getirirler.

3 — Kılcaldamarlar: Atardamar ile toplardamarları birleştiren kılcal damarlar, dokularla etkileşimi en yoğun olan kan damarlarıdır. Kılcal damar duvarları tek bir hücre tabakasından (endotel) oluşur. Bu tabaka öyle incedir ki oksijen, su ve lipitler gibi moleküller difüzyon ile bu tabakadan geçip dokulara girebilirler.

 
Atardamar:akciğer atardmarı hariç hepsi temiz kan taşır.
Toplardamar:akciğer toplardamarı hariç hepsi kirli kan taşır.
Kılcaldamarlar:kılcaldamaralara atardamardan verilen kan temizdir fakat orda hücrelere oksijen verip karbondioksidi aldığı için kan kirienecek ve toplardamara kirli kan olarak gidecektir.

Arterler - atardamarlar
Aort (kalpten kanı çıkaran en büyük arter)
Aortun dalları

Arteriyoller - atardamarcıklar
Kapiller damarlar (Kılcal damarlar)
Venüller - toplardamarcıklar
Venler - toplardamar
Venlerin büyük bağlantı noktaları
Venae cavae (kanı kalbe taşıyan en büyük iki ven) şeklinde gruplanırlar.
Atar damarlar temiz kan, yoplar damarlar kirli kan taşır
.

 

80535
0
0
Yorum Yaz