25 12 2013

BESMELE Bismillahirrahmânirrahim ANLAMI VE ÖNEMİ

Besmele; “Bismillahirrahmânirrahim”
‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.’ demektir.
Müslüman, yapacağı bütün meşru işlere bu cümleyle başlamalıdır.
Besmele, Allah’a güvenmenin, O’na teslim olmanın, O’ndan
yardım dilemenin, O’na sığınmanın ifadesidir.
Mü’min her hayırlı işinde sadece Allah’ın yardımına güvenir,
O’nun rahmetini umar. Çünkü her şeye hayat veren Allah’tır.
Her şey O’nun iradesiyle başlar ve yine O’nun iradesiyle son
bulur. Bu sebeple her meşru işe O’nun adını anarak başlamak,
Müslümanın temel hedefi olmalıdır.
Sevgili Peygamberimiz; “Besmele ile başlanmayan her önemli
iş sonuçsuz kalır.” (İbn Hanbel, II, 360) buyurmakla bizleri bu konuda uyarmıştır.

59
0
0
Yorum Yaz